ЕФЕКТ NANO-GRO® - КУКУРУДЗА

зростання урожаю і сухої маси цілих рослин; збільшення кількості качанів у свіжій масі рослин;

Детальніше

ЕФЕКТ naturalny PLON® - ПШЕНИЦЯ

сприяє росту бічних розгалужень; мінімізує транспірацію (випаровування води з поверхні рослин); знижує вміст нітратів та нітритів в рослині;

Детальніше

ЕФЕКТ NANO-GRO® - САДОВІ КУЛЬТУРИ

істотне зростання загального і торгового урожаю; зростання стійкості до хвороб; стимуляція розвитку корінної системи;

Детальніше

ЕФЕКТ NANO-GRO® - ПОМІДОР

стимуляція розвитку кореневої системи; прискорення генеративного зростання; зростання вмісту цукрів, каротиноїди, вітамін в овочах;

Детальніше

ЕФЕКТ NANO-GRO® - ЦУКРОВИЙ БУРЯК

збільшення врожаю коренів; нижчий вміст у мелясі: K, Nа, N;

Детальніше

ЕФЕКТ NANO-GRO® - РІПАК

зростання зеленої і сухої маси надземної частини: до 39%; більше число стручків на рослині: до 12%;

Детальніше

ЕФЕКТ NANO-GRO® - ПШЕНИЦЯ

краща перезимівля озимих рослин; краще розростання збіжжя; зростання маси коренів і надземної частини рослин;

Детальніше

ЕФЕКТ Full кондиціонер

краща перезимівля озимих рослин; краще розростання збіжжя; зростання маси коренів і надземної частини рослин;

Детальніше

Full КОНДИЦІОНЕР - характеристика продукту

Проводячи агротехнічні роботи у вигляді обприскування, трапляється так, що ми помічаємо різну їх ефективність. Причиною цього можуть бути такі чинники, як невідповідна дня, температура середовища, низька вологість, опади, невідповідний препарат або навіть його доза.

ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ

 

Корисні фізико-хімічні властивості робочої рідини

Відповідна температура

Висока вологість

Відсутність опадів

Нагрівання на сонці (ввечері або зранку)

Однак трапляється так, що причиною зниження ефективності засобів захисту рослин, добрив чи стимуляторів росту, є погана якість води, використовуваної для приготування робочої рідини.


ДІЯ ПРИПАРАТУ

знижує pH робочої речовини

має буферні властивості

блокує важкі метали

обмежує твердість води

впливає на рівномірне нанесення активної речовини на рослині робочою рідиною

покращує фіксацію робочої рідини на листі

сприяє поглинанню активних речовин (добрива, засоби захисту рослин, стимулятори)

обмежує висихання робочої рідини на поверхні рослин

має антистресовий вплив на рослини

Твердість робочої рідини є суттєвим чинником, що зумовлює ефективність боротьби зі шкідниками і патогенними організмами культурних рослин

Чим більш лужною є вода, застосована для приготування робочого розчину, тим швидше активні речовини засобів захисту рослин підлягають деградації. Крім цього, якщо розчин буде підготовлений заздалегідь, задовго до планованої процедури, прогресуюча у часі деградація активної речовини може значно обмежити ефективність процедури або призвести до повного зниження ефективності.

Зниження рН робочої рідини

Оптимальний діапазон величин реакції робочої рідини, що використовується в агротехнічних роботах, міститься в межах 3,5 – 6,0. Вода, що використовується аграрниками, зазвичай має нейтральну pH або легко лужну (7,0 – 7,5). full KONDYCJA, застосований у кількості 1 літр на 1000 літрів води, знижує її pH з 7,1 до 4,5-4,7. Таким чином стабілізована робоча рідина характеризується оптимальними властивостями для застосування більшості засобів захисту рослин, добрив та стимуляторів.

Дезактивація важких металів та загальної твердості води

Тверда вода

Тверда вода + активна речовина

Тверда вода + Full KONDYCJA + активна речовина

Дуже важливим чинником, що обмежує ефективність впливу обприскування, є твердість води, застосовуваної для приготування робочої рідини. У твердій воді, яка містить велику кількість таких іонів, як Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Pb2+, SO32-, SiO32- та ін., відбувається реакція іонів з активними речовинами, що походять з препаратів, які додаються. У результаті знижується або повністю блокується їхній вплив. Особливо сильний негативний ефект можна виявити у випадку гербіцидів.

Дезактивація важких металів та загальної твердості води

Тверда вода характеризується також значно більшим поверхневим натягом води. Це має негативний вплив на ефективність покриття поверхні листя робочою рідиною, і в результаті на ефективність застосовуваних препаратів. Завдяки вміщеним у препараті full KONDYCJA кондиціонуючим складникам некорисні іони блокуються, твердість води зменшується і суттєво зменшується поверхневий натяг

Буферні властивості

Після додавання до води препарату full KONDYCJA робоча рідина набуває буферних властивостей. Це означає, що pH розчину у повному обсязі стабільна і навіть додавання сильних кислот або лугів не спричинить його зміни.

Завдяки вміщеним у препараті full KONDYCJA сурфактантам та кондиціонуючим речовинам, робоча рідина характеризується меншим поверхневим натягом і кращим розмиванням на листку. Поверхня поглинання стає значно більшою, а покриття більш рівномірним. Наслідок такого стану – сильніше і глибше поглинання активних складників.

Фульвокислоти, введені у робочу рідину разом з іншими складниками full KONDYCJA, спричиняють підвищення її клейкості. Результатом цього факту є значно краще утримання робочої рідини на обприскуваних рослинах. Це, у свою чергу, уможливлює значно довший час контакту активних речовин із поверхнею рослин і краще їх використання.

Легше поглинання активних речовин через листя усередину рослини

Азот, особливо його амідна форма, застосований у робочій рідині, спричиняє розслаблення і підвищення пропускної здатності верхнього шару листя обприскуваних рослин. Це явище сприяє підвищенню поглинання активних речовин, і в результаті – кращому їх використанню. Фульвокислоти як натуральні складники ґрунтового розчину характеризуються здатністю стимулювання рослин та каталізації багатьох фізіологічних процесів. Аплікація фульвокислот безпосередньо на листку стимулює рослини до сильнішого поглинання активних речовин та підсилює їх використання рослиною.

Обмеження висихання робочої рідини на поверхні рослини

Фульвокислоти, вміщені у full KONDYCJI, харктеризуються високою гігроскопічністю. Ця властивість дає можливість черпати воду з повітря. У результаті суттєво подовжується час доступності для рослини активних складників, що знаходяться на листку. Це унікальна ознака по відношенню до інших комплексних, хелатних речовин, ад’ювантів, суфрактантів, гумектантів антивипарювачів. Full KONDYCJA містить також спеціальний поверхнево активний засіб, який додатково обмежує висихання робочої рідини.

У ситуаціях, коли рослина переживає стрес, спричинений, напр.: несприятливими погодними умовами, неправильним застосуванням добрив чи неправильним підбором засобів захисту рослин, фульвокислоти, вміщені у full KONDYCJA, делікатно згладжують наслідки цього стресу.